התאריך היום: יא תמוז ה'תשע''ט
היום נפטרו:
רבי משה מימון, מדייני גאבס, מח"ס ישיר משה
רבי צבי הירש מזידיטשוב, מח"ס צבי לצדיק, נפטר תקצ"א
רבי עטייה חורי, מחכמי ג'רבה, מח"ס נטע רבעיי, נפטר תשל"ב
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: