התאריך היום: כה שבט ה'תשפ''ב
היום נפטרו:
רבי חיים חייקל זאב ב"ר ראובן מילצקי, תשכ"ד
רבי מרדכי פרוגמנסקי, "העילוי מטלז", נפטר תש"י
רבי שבתאי כורך ספרים אבי המגיד מקוז'ניץ
רבי יהודה ישראל קוראל אב"ד בירושלים
רבי ישראל ליפקין מסלנט, מייסד תנועת המוסר, נפטר תרמ"ג
רבי שאול שרבאני מחכמי המקובלים בירושלים, תשל"ט
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: