התאריך היום: כט שבט ה'תשפ''ב
היום נפטרו:
רבי נתן צבי פינקל
, " הסבא מסלבודקה", נפטר תרפ"ז
רבי ציון סופר, מח"ס נוה ציון
רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים
, האדמו"ר הרביעי לשושלת חסידות סיגעט, מח"ס קדושת יום טוב (קבור בתרס"ד)
רבי יצחק ירוחם דיסקין
ב"ר יהושע לייב, נפטר תרפ"ה
רבי משה חיים שמש, חכם באשי דבבל
רבי אליהו רחמים חזן, מח"ס אורח משפט
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: