ח"כ ציפי חוטובלי

לשכה: 02-5303006
פקס: 02-5303501
ssar@mfa.gov.il
ראש המטה ודובר
נעם סלע
טלפון: 02-5303045
נייד: 050-8401003
noam.sela@mfa.gov.il
יועץ
דוד לביא
טלפון: 02-5303702
נייד: 054-2292026
david.lavi@mfa.gov.il
יועץ פוליטי
איתי רק
טלפון: 02-5303129
נייד: 050-6300891
itair510@gmail.com
יועץ פוליטי
נעם דומיניץ
טלפון: 02-5303045
נייד: 052-6274343
noamdomi@gmail.com