התאריך היום: י תשרי 5781
היום נפטרו:
זכריה כהן גדול, קבור בירושלים
זכריה הנביא כהן גדול בן יהוידע ג'פ"ז
רבי אחאי בריה דרבה בר אבוהו ד'רע"א
התנא רבי עקיבא בן יוסף הי"ד ג'תתפ"ג -- טבריה
רב אחאי בר חנינא מבבל ד'תתכ"ב
רבי יהודה (לייב)הלוי אשלג בעל פירוש הסולם לזוהר התשט"ו
רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא התשמ"ח
רבי ברוך צג'ייר כהן מג'רבא מח"ס זרע ברוך התרע"ד
רבי דוד כנאפו אב"ד מוגאדור אסוירא
רבי עקיבא
רבי שלמה שמשון קרליץ אב"ד פ"ת התש"ס
רבי שמעון נתן נטע , האדמו"ר מלעלוב ,תש"ע
רבי יהודה הלוי אשלג, בעל פירוש הסולם לזוהר, תשט"ו
רבי משה יצחק גבירמצמן, תשל"ז
התנא רבי עקיבא בן יוסף, קבור בטבריה
רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי ממכנובקא, תשמ"ח
רבי דוד נג'אר, דיין בתונס, תקל"ג
רבי ברוך צג'ייר כהן, מח"ס זרע ברוך
רבי דוד כנאפו, אב"ד טוגאדור אסוירא
רבי מכלוף נסים דידי, מחכמי תוניס
רבי דוד צאבח מחכמי מראכש מח"ס משכיל לדוד התרי"ט
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: