התאריך היום: ט סיון 5780
היום נפטרו:
רבי משה רבקהש', מח"ס באר הגולה, תמ"ד
רבי ישראל משקלוב, מח"ס פאת השלחן, תקצ"ט
רבי יעקב מאיר הראשון לציון, תרצ"ט
רבי אהרון עזריאל, מח"ס כפי אהרון
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: