התאריך היום: טז חשון 5780
היום נפטרו:
רבי שלמה קרליבך
רבי יוסף טויסיד מירושלים, תשל"ט
רבי חיים פינטו השני
רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאוניטי
רבי אלעזר מנחם מן בר עזריאל שך זצוקללה"ה מרן ראש הישבה
רבי דוד גולדמן -מגדולי רבני פולין -מורה הוראה בקלץ --ה
רבי יוסף טויסיג מירושלים התשל"ט
רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאוניטי
רבי בן ציון קואינקה עורך המאסף
רבי אליעזר מנחם מן ש"ך בן רבי עזריאל זקן ראשי הישיבות
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: