התאריך היום: כ טבת 5780
היום נפטרו:
רבי משה ב"ר אריה לייב טובולסקי מסקידל, תר"ע
רבי אברהם מגוץ הכהן, מח"ס בית אברהם, תרצ"א
רבי רפאל יונה, מח"ס מרפא לשון
רבי אליהו אליעזר מישקובסקי, ר"י כפר חסידים, תשמ"א
רבי משה בן מימון- הרמב"ם, ד' אלפים תתקס"ה, קבור בטבריה
רבי יעקב אביחצירא-אביר יעקב, תרם, קבור בדמנהור במצרים
ר' יעקב אבוחצירא, הרמב"ם
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: