הערב התאריך: אור לטז תשרי 5780
היום נפטרו:
רבי שמעון מיארוסלאב, תלמיד החוזה מלובלין
רבי צבי הירש שפירא, מח"ס באר לחי רואי, תרע"ו
רבי משה זכות, מח"ס שרשי השמות, תנ"ח
רבי יצחק שרים מחכמי אר"ץ מח"ס ליקוטים מפרד"ס התרל"ג
רבי צבי הירש שפירא מח"ס באר לחי רואי ודרכי תשובה התרע"
רבי משה זכות מח"ס שרשי השמות וקול הרמ"ז התנ"ח
רבי יחיא בן סעיד בדיחי שו"ת חן טוב התרמ"ח
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: