התאריך היום: כ אייר ה'תשע''ט
היום נפטרו:
רבי מאיר ברנדסדורפר
, נפטר ה'תשס"ט
רבי סעדיה מרג'וק, מגדולי רבני ירושלים
רבי אליהו אלעג'מי, ראש מקובלי ירושלים
רבי חיים אברהם גאגין
, מח"ס חוקי חיים
רבי יוסף וולטוך, ממקובלי ירושלים, נפטר תשמ"ג
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: