הערב התאריך: אור ליט תשרי 5780
היום נפטרו:
רבי יוסף משה עדס, מחו"ר פורת יוסף, תשנ"ג
רבי אהרן, האדמו"ר מסדיגורא
רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחה, תקע"ד
רבי יעקב בן שבת, מח"ס רוח יעקב
רבי אליהו הגר"א מוילנא, תקנ"ח, קבור בליטא
רבי יוסף משה עדס ב"ר יעקב מחו"ר פורת יוסף התשנ"ג
רבי אלטר מאזוז מטוניס מח"ס אם הבנים שמחה התשמ"ח
רבי אהרון ב"ר ישראל קדושת אהרון האדמו"ר מסדיגורא התרע"
רבי יעקב בן שבת מח"ס רוח יעקב
רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש מפשיסחה תקע"ד
רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן הגאון מוילנא -הגר"א-התקנ"ח
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: