הערב התאריך: אור ליא שבט 5781
היום נפטרו:
רבי עזרא כהן זנגי, מחו"ר פורת יוסף, תשמ"ו
רבי חיים טולידאנו הרביעי
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: