התאריך היום: יב סיון 5780
היום נפטרו:
רבי כמוס עגיב רבה של אור יהודה, מח"ס כמוס עמדי
רבי אברהם וינברג האדמו"ר מסלונים ירושלים, תשמ"א
רבי מאיר קליינמאן מבעלי המוסר
רבי דוד פארדו, מח"ס שושנים לדוד
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: