התאריך היום: יט חשון 5780
היום נפטרו:
רבי אריה רגולר ב"ר יעקב, אב"ד סלובודקה וקאליש, נפטר ה'תר"י
רבי אהרון ברנשטיין
, ראש ישיבת חיי עולם, נפטר התשנ"ה
רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן (מג'רבא), ראב"ד, מח"ס ברכת ה', נפטר ה'תרס"ה
רבי שמשון
ב"ר שמשון (מזברז'), נפטר הת"ר
רבי ישועה עטייה, דיין מחכמי ומקובלי פורת יוסף, נפטר ה'תשמ"ח
רבי פנחס עפשטיין
, ראב"ד העדה החרדית, נפטר ה'תש"ל
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: