הערב התאריך: אור לי שבט 5781
היום נפטרו:
רבי יוסף צבי סלנט, מח"ס באר יוסף, תשמ"א
רבי אליהו עבוד מחכמי אר"צ המקובלים
רבי יוסף יצחק האדמו"ר מהרי"ץ מחב"ד, תש"י
רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי הרש"ש, תקל"ז קבור בירושלים
רבי רחמים חי חויתה הכהן, מח"ס שמחת כהן, תשי"ט
רבי שלום שרעבי (הרש"ש), האדמו"ר יוסף יצחק (הריי"צ)
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: