הערב התאריך: אור ליח תשרי 5780
היום נפטרו:
רבי שלום כהן, מח"ס נהר שלום, תרפ"ו
רבי משולם איגרא מטימניץ, תקס"ב
רבי נחמן מברסלב, תקע"א, קבור באומן ברוסיה
רבי עודד בן יפת אב"ד עדאן תורת הזבח התרצ"ו
רבי שלום כהן מח"ס נהר שלום מחכמי ג'רבא התרפ"ו
רבי יוסף דאנין ראב"ד סאראייבו מח"ס דברי יוסף התקע"ה
רבי שמואל בר שלמה טיטאצ'ק מרבני סלוניקי השכ"ב
רבי בצלאל רגנשבורג בעל הגהות הר"ב
רבי משולם איגרא מטימניץ התקס"ב
רבי נחמן ב"ר שמחה מברסלב ליקוטי מוהר"ן התקע"ה
רבי נחמן מברסלב
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: