התאריך היום: יא סיון 5780
היום נפטרו:
רבי יהודה הורביץ מדז'יוב, תשמ"ט
רבי יצחק יעקב וויס ראב"ד ירושלים, מח"ס מנחת יצחק, תשמ"
רבי שלמה זלמן ב"ר אליעזר בלוך תלמיד החפץ חיים, תשל"ו
רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף, מח"ס באר שמואל
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: