התאריך היום: כה אלול ה'תשע''ט
היום נפטרו:
רבי יחיאל מיכל, "המגיד מזלוטשוב", תלמיד הבעש"ט והמגיד ממעזריטש, נפטר ה'תקמ"ו
רבי מרדכי אליעזר סוזין
התנא רבי אלעזר ברשב"י, ג' אלפים תתס"ג, קבור במירון
התנא רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי ג' אלפים תתס"ג מירון
ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב (תלמיד הבעש"ט הקדוש), רבי אלעזר ברשב"י
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: