התאריך היום: טו כסלו 5781
היום נפטרו:
רבי אליהו לביא, אב"ד בנגזי לוב, מח"ס מנוחה לחיים, תר"ח
רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג, מח"ס שערי שמחה
רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד,התשנ"א
רבי רפאל אבן צור,אב"ד פאס מרוקו,התרע"ז
רבי יהודה הנשיא בן רבן שמעון בן גמליאל -ג' אלפים תתקנ"
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: