התאריך היום: יח חשון 5780
היום נפטרו:
רבי זקן חסידי ברסלב התשנ"ה
רבי משה כלפון הכהן מדייני ג'רבה
רבי רפאל ברוך טולידאנו מח"ס קיצור שולחן ערוך התשל"א
רבי אברהם רוזאניס הזקן חמיו של משנה למלך
רבי יעקב פרידמן האדמו"ר מהוסטין
רבי ישועה ראזון מחכמי ירושלים
רבי מאיר דוד כהנא הי"ד התשנ"א
רבי ציון ביתאן ראב"ד טריפולי התשט"ז
רבי ישראל דב בער אדסר
רבי שמואל דיקמן אב"ד חיפה
רבי משואל דיקמן, אב"ד חיפה
רבי אברהם צבי הירש קאמאי הי"ד .מספריו: זכור לאברהם
רבי ראובן ביתאן, דיין במוכנין
רבי יעקב פרידמן, האדמו"ר מהוסיאטין
רבי ישועה ראזון, מחכמי ירושלים
רבי מאיר דוד כהנא הי"ד, תשנ"א
רבי ציון ביתאן, ראב"ד טריפולי, תשט"ז
רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר, תשמ"ז
רבי נחום פרצוביץ ראש ישיבת מיר התשמ"ז
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: