הערב התאריך: אור ליז אדר 5781
היום נפטרו:
רבי שלמה ב"ר יצחק שוסטר, תשכ"ז
רבי גרשון לפידות מופת השקדנים, תשט"ז
רבי אורי ב"ר משה אורנשטיין
רבי ישראל זאב מניצברג ראב"ד לעדת החסידים י-ם, תשכ"ב
רבי יעקב חי בירדוגו מחכמי המערבים
רבי פתחיה מדרכי בירדוגו, מח"ס נופת צופים
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: