הערב התאריך: אור לכ ניסן ה'תשע''ט
היום נפטרו:
ניסן תרפ"ד יארצייט הרה"ק מראדומסק רבי יעקב דוד זצוק"ל מחבר ספר "נאוה תהלה"
רבי יחזקאל פאנט, מח"ס מראה יחזקאל, תר"ה
רבי יצחק חורי דיין בג'רבא, תרכ"ח
רבי יצחק חדאד, מחכמי ג'רבה, תרמ"ג
רב האי ב"ר שרירא גאון ראש ישיבת פומבדיתא, קבור בבבל
רבי יצחק דוב מחב"ד
רבי שלמה דוייטש, מעמודי החסד בירושלים
רב האי ב"ר שרירא גאון ראש ישיבת פומבדיתא ד' אלפים תשצ"ח
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: