התאריך היום: יא תשרי 5781
היום נפטרו:
רבי ישראל מקיקץ חדאד מח"ס שאגת אריה התש"מ
האמורא רב טביומי דהוא מר בר רב אשי ד'רכ"ה
מר בר רב אשי מבבל הוא רב טביומי ד'תשע"ט
רב הונא בריה דמר זוטרא ד'רכ"ז
רבי משה הלוי רבו של רבי יצחק בן ואליד
רבי שלמה בוחבוט מיחידי ק"ק בית אל
רב הונא
רבי משה ימיני מח"ס תורת ההשגחה והבטחון התשמ"ז
רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריץ, תקל"ז
רבי יוסף זכריה שטרן משאוויל ב"ר נתן --התרס"ד (נולד התק
רבי משה הלוי, רבו של רבי יצחק בן ואליד
רבי שלמה בוחבוט, מיחידי ק"ק בית אל
אבי שמואל חי בלעיש, בן הרה"ר לתוניסיה, תשכ"ז
רבי מקיקץ ישראל חדאד, מח"ס שאגת אריה, תש"מ
רבי משה חבוש
רבי אברהם אביש מח"ס ברכת אברהם
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: