התאריך היום: יא אייר 5781
היום נפטרו:
רבי יהודה צבי ברנדויין
ב"ר שמואל זנוויל (מסטרטין), מייסד חסידות סטרטין, מח"ס תלמידו של השרף מסטרליסק, נפטר תר"ד
נפתלי צבי הורוביץ
(מרופשיץ), מייסד חסידות רופשיץ, מח"ס זרע קודש, אילה שלוחה, נפטר תקפ"ז
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: