התאריך היום: י סיון 5780
היום נפטרו:
רבי אלעזר רקח אב"ד אמסטרדם, מח"ס מעשה רקח
רבי עזרא הררי רפול מחכמי אר"צ המקובלים, תרצ"ו
רבי ישמעאל הכהן, מח"ס זרע אמת
רבי כמוס מימס מאמו מחכמי ג'רבה, מח"ס מעט מים, תש"ז
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: