התאריך היום: יב כסלו 5780
היום נפטרו:
רבי יהושע משה אהרונסון, מח"ס ישועות משה, תשנ"ד
רבי שלמה לוריא המהרש"ל, מח"ס ים של שלמה, של"ד
רבי אברהם דבר בער מאוריץ, מח"ס בת עין, תר"א
רבי שלמה לוריא המהרש"ל מח"ס ים של שלמה ה'של"ד
רבי אברהם דוב בער מאבריטש בן רבי דוד,מח"ס בת עין,התר"א
רבי יהושע משה אהרונסון,מח"ס ישועות משה,התשנ"ד
רבי יצחק למפרונטי ב"ר שמואל,מח"ס פחד יצחק,התקי"ז (נולד
רבי שלמה לוריא המהרש"ל
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: