התאריך היום: כז שבט 5780
היום נפטרו:
רבי שלמה ציון ב"ר רחמים שנהרג עקד"ה בבבל
רבי שלום אזולאי, מחו"ר פורת יוסף, תשכ"א
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: