הערב התאריך: אור לט שבט 5781
היום נפטרו:
רבי אליהו בר"מ ישראל, מח"ס קול אליהו
רבי אברהם אשכנזי הראשון לציון
רבי רפאל ישעיה אזולאי בן רבינו החיד"א
רבי יעקב קטינא, מח"ס רחמי האב
רבי אברהם אמינוף תלמודי רבי ראשי לעדת הבוכרים
רבי יהוסף שוארץ ,מח"ס תבואות שמש תבואות ארץ
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: