התאריך היום: יט אייר ה'תשע''ט
היום נפטרו:
רבי יעקב משה מרדכי סולוויצ'יק, נפטר תשנ"ה
רבי משה דבראשוילי, רב יהודי גרוזיה, תלמיד החפץ חיים
רבי אברהם חיים פינסו
רבי עזרע עטייה, ראש ישיבת פורת יוסף, נפטר תש"ל
רבי שמואל אביחצירא ב"ר אהרון (קבור בארפוד במרוקו)
רבי מאיר
ב"ר ברוך, "המהר"ם מרוטנבורג", נפטר ה'נ"ג
רבי מנחם מנדל מרימינוב ב"ר יוסף, נפטר ה'תקע"ה
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: