התאריך היום: יט טבת 5780
היום נפטרו:
רבי אריה לייב הכהן, מח"ס קצות החושן, תקע"ג
רבי מנחם מנדל יוסף זקס, חתנו של החפץ חיים, תשל"ד
רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר, תרל"ב
רבי רפאל אשר קובו, רבנה של שלוניקי, מח"ס שער אשר
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: