התאריך היום: י ניסן 5780
היום נפטרו:
רבי משה כהן דריהם, מח"ס והשיב משה, תשכ"ו
רבי בצלאל הכהן מוילנא, מח"ס מראה כהן
רבי שרגא פיבל שטינברג ראש ישיבת תפארת ציון, תשל"ח
מרים הנביאה ע"ה, בארה של מרים בטבריה
רבי בצלאל הכהן ב"ר ישראל משה הכהן--התרל"ח (נולד התק"פ)
מרים הנביאה
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: