התאריך היום: ט תמוז 5780
היום נפטרו:
רבי יוסף שלמה דיין, מהמקובלים הנסתרים, תשמ"ה
רבי דוד ליפשיץ נשיא עזרת תורה אמריה, תשנ"ג
רבי דוד חתאתו חדוק, מח"ס דגן בחורים, תרפ"ז
רבי משה חברוני ר"י חברון, מח"ס משאת משה, תשל"ה
רבי זלמן סורצקין, מח"ס אזנים לתורה, תשכ"ו
רבי יקותיאל יהודה בן רבי צבי, זצוק"ל מצאנז קלויזנבורג
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: