התאריך היום: טו תמוז 5780
היום נפטרו:
ר' נסים כהן השלישי דומ"צ בעיר בנגרדאן, תשל"ד
רבי שלמה אלפאסי מבעלי הספר משחא דרבותא, תקס"א
רבי עמרם בלויא מראשי נטורי קרתא בירושלים, תשל"ד
רבי דוד משה רוזנבוים מקראעטשניף רחובות, תשכ"ט
רבי חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש, תק"ג, קבור בירוש
רבי שלמה משיח ממקובלי ירושלים, תשט"ז
רבי אברהם פילוסוף ראב"ד הספרדים בירושלים
רבי חיים בן עטר 'אור החיים' הקדוש
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: