הערב התאריך: אור ליט אדר 5781
היום נפטרו:
רבי שמשון אפשתיין , אדר א' תשע"א
רבי דוד מדינוב בעל הצמח דוד
רבי יצחק חדאד הראשון, מג'רבה, מח"ס תולדות יצחק, תקט"ו
רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה, תרפ"ח
רבי יוסף חיים זוננפלד גאב"ד ירושלים, תרצ"ב
רבי אליעזר ירוחם אלישר אביו של הרב ישא ברכה
רבי אברהם חלאווה, מח"ס מנחת אברהם
רבי שמואל ענגל אב"ד ראדומישלא, מח"ס שו"ת מהר"ש ענגל
ראש יהודי תל אביב

חיפוש: